Projekt Zgodbe rok in krajev je nastal na pobudo Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije in se tudi izvaja v tesnem sodelovanju med posameznimi rokodelskimi centri in lokalnimi akcijskimi skupinami, ki so partnerice projekta.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je bil ustanovljen v letu 2014 z namenom sooblikovanja pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi spodbuja k večji kakovosti rokodelskih izdelkov, k njihovi širši promociji in trženju ter prenosu znanj na mlajše generacije.

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije povezuje devet rokodelskih centrov:

  • Mreža rokodelcev Srca Slovenije (Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.)
  • Rokodelski center Ribnica
  • Zavod Marianum Veržej – Center DUO 
  • Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z. b. o. (Center DUO Slovenska Bistrica)
  • Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d. o. o.)
  • Rokodelski center Rogatec (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
  • Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija
  • Rokodelski center Koroške (Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.)
  • Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče

Več o konzorciju: https://konzorcijrcs.weebly.com/