Izdelujejte rokodelske izdelke. Našli ste poslovno obliko, ki vam najbolj ustreza glede na vaš namen poslovanja. Verjamemo, da ste dobili ustrezno strokovno pomoč na e-Vem točki tako glede izbire poslovne oblike kot za izdelavo poslovnega načrta.

Na področju rokodelstva trenutno prevladuje poslovna oblika ODD – osebnega dopolnilenga dela, kjub temu, da je priznanih le 10% materialnih stroškov in doseženi prihodek iz opravljanja ODD v posameznem polletju koledarskega leta,ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Dokaj razširjena poslovna oblika na področju rokodelstva je dopolnilna dejavnosti na kmetiji. Med rokodelci je več samostojnih podjetnikov kot pa ustanoviteljev d.o.o.

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJ IN STROKOVNIH  USPOSABLJANJ

Velika pomoč pri večji uspešnosti vaše poslovne poti je izboljševanje kvalitete izdelka in njegove embalaže in predstavitve na trgu.

NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija je pomembna oblika za pridobivanje rokodelskega znanja. Rokodelski center Ribnica izvaja NPK za pletarja in lončarja.  Rokodelski center DUO Veržej, ki deluje v okviru Zavoda Marianum pa izvaja NPK za lončarja.

Na spodnjih linkih lahko preverite obstoječe NPK:

K temu  lahko veliko prispeva dodatno strokovno usposabljanje. Rokodelski centri in strokovna rokodelska društva organizirajo številne delavnice in tečaje. Zelo razširjena oblika pridobivanja specialnega strokovnega rokodelskega znanja, je tudi direktno sodelovanje z mojstri rokodelci s posameznih rokodelskih področij.

Trenutno še niso na enem mestu zbrane informacije o delavnicah in tečajih s posameznih rokodelskih področij in je to prepuščeno volji in iznajdljivosti posameznega rokodelca.

ZNAK KAKOVOSTI ART&CRAFT SLOVENIJA

Slovenija se lahko ponaša z dolgoletnim in dobro izdelanim sistemom za preverjanje kvalitete rokodelskih izdelkov, ki ga je vzpostavila OZS. Strokovna komisija v okviru OZS določa kriterije in pogoje za podelitev znaka kakovosti ART&CRAFT Slovenija za rokodelske izdelke. V preteklosti je imel ta certifikat pomembno vlogo ne le v prepoznavanju kvalitete rokodelskega izdelka, ampak tudi na finančnem področju.

http://www.rokodelstvo.si/izdelki.aspx

Za rokodelca je lastništvo certifikata znaka kakovosti ART&CRAFT Slovenija pomembna prednost na trgu. Rokodelce je pomembno bolje seznaniti s pogoji in načinom pridobitve tega certifikata.

LOKALNE OZNAKE KAKOVOSTI

V vmesnem času pa se je pojavilo več lokalnih oznak kakovosti, ki so lahko dragocena pomoč pri vzpodbujanju rokodelcev, da izboljšujejo svoje rokodelske izdelke in njihovo embalažo. Ker se izobraževanje in pregledovanje rokodelskih izdelkov za pridobitev lokalne oznake kakovosti odvija lokalno, so rokodelkam in rokodelcem bolj dostopne in na osnovi le njih, se potem mnogi odločijo tudi za pridobitev znaka kakovosti ART&CRAFT Slovenija.

MOŽNOST POVEZOVANJ

Mnoge rokodelke in rokodelci želijo veliko več medsebojnega povezovanj in povezovanja posameznih rokodelskih področij in območnji. Seveda pa si rokodelci želijo povezovanj s turizmom v različnih oblikah kot pomembno možnost za odpiranje dobrih in uspešnih prodajnih poti. Ena od obstoječih oblik povezovanja je Slovenski rokodelski festival, ki ga vsako leto organizirajo rokodelski centri združeni v Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, Vseslovenska rokodelska razstava v Slovenj Gradcu in še mnoge druge. Vsak rokodelski center v Sloveniji ima svoje rokodelske dogodke, kjer se poleg lokalnih rokodelcev predstavljajo tudi rokodelci z različnih koncev Slovenije. Cilj je tudi mednarodno povezovanje tako po rokodelskih področjih kot na področju Evrope.

KONZORCIJ ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije združuje 9 rokodelskih centrov, ki na svojem območju organizirajo številna rokodelska izobraževanja: NPK, delavnice in tečaje. Poleg vzpodbujanja k večji kvaliteti rokodelskih izdelkov, podpirajo tudi sodelovanje in združevanje rokodelcev na svojih dogodkih in na dogodkih povezanih s Slovenskim rokodelskim festivalom, ki ga pripravijo vsako leto.

Na spletni strain https://konzorcijrcs.weebly.com/, lahko spremljate prizadevanja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, za uresničitev NACIONALNEGA ZAVEZNIŠTVA ZA ROKODELSTVO, dokumenta ki je podlaga za sistemsko izboljšanje in ureditev razmer na tem področju.

     V Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije se povezujejo: