Izdelujete rokodelske izdelke.

Našli ste poslovno obliko, ki vam najbolj ustreza glede na vaš namen poslovanja.

Pripravljeni ste na nove izzive, povezovanje, izobraževanja, razstave, razpise …

OBLIKE REGISTRACIJ DEJAVNOSTI

Na področju rokodelstva trenutno prevladuje poslovna oblika osebnega dopolnilenga dela, kjub temu, da je priznanih le 10 % materialnih stroškov in doseženi prihodek iz opravljanja dejavnosti v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu.

Dokaj razširjena poslovna oblika na področju rokodelstva je dopolnilna dejavnosti na kmetiji. Med rokodelci je več samostojnih podjetnikov kot pa ustanoviteljev d. o. o.

Nekateri rokodelci so registrirani kot samostojni kulturni delavci, nekateri so našli svoj okvir za delovanje v društvu ali zavodu.

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJ IN STROKOVNIH USPOSABLJANJ

Velika pomoč pri večji uspešnosti vaše poslovne poti je izboljševanje kvalitete izdelka in njegove embalaže in predstavitve na trgu.

NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija je pomembna oblika za pridobivanje rokodelskega znanja. Rokodelski center Ribnica izvaja NPK za pletarja in lončarja, Rokodelski center DUO Veržej, ki deluje v okviru Zavoda Marianum, izvaja NPK za lončarja, Čipkarska šola v Idriji izvaja NPK za poklic Klekljar/kljeklarica.

Na spodnjih povezavah lahko preverite obstoječe NPK:

K vašemu razvoju lahko veliko prispeva dodatno strokovno usposabljanje. Rokodelski centri in strokovna rokodelska društva organizirajo številne delavnice in tečaje. Zelo razširjena oblika pridobivanja specialnega strokovnega rokodelskega znanja je tudi neposredno sodelovanje z mojstri rokodelci s posameznih rokodelskih področij.

Za zdaj informacije o delavnicah in tečajih s posameznih rokodelskih področij še niso zbrane na enem mestu in je to prepuščeno volji in iznajdljivosti posameznega rokodelca.

ZNAK KAKOVOSTI ROKODELSTVO ART&CRAFT SLOVENIJA

Slovenija se ponaša z dolgoletnim in dobro izdelanim sistemom za preverjanje kvalitete rokodelskih izdelkov, ki ga je vzpostavila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Strokovna komisija na OZS določa kriterije in pogoje za podelitev znaka kakovosti Rokodelstvo ART&CRAFT Slovenija za rokodelske izdelke in izdelke unikatnega oblikovanja. V preteklosti je imel ta certifikat pomembno vlogo ne le v prepoznavanju kvalitete rokodelskega izdelka, ampak tudi na finančnem področju. Za rokodelca je lastništvo certifikata znaka kakovosti Rokodelstvo ART&CRAFT Slovenija pomembna prednost na trgu, saj je med potrošniki znamka dobro prepoznavna. Več: http://www.rokodelstvo.si/izdelki.aspx

LOKALNE OZNAKE KAKOVOSTI

V zadnjem času obstaja vse več lokalnih znamk kakovosti, ki so lahko dragocena pomoč pri vzpodbujanju rokodelcev, da izboljšujejo svoje rokodelske izdelke, njihovo celostno podobo in embalažo. Ker se ocenjevanja rokodelskih izdelkov za pridobitev lokalne oznake kakovosti odvija lokalno, so rokodelkam in rokodelcem te znamke bolj dostopne. Na osnovi teh znamk se mnogi rokodelci kasneje odločijo še za pridobitev nacionalnega znaka kakovosti Rokodelstvo ART&CRAFT Slovenija.

MOŽNOSTI POVEZOVANJ

Mnogi rokodelci si želijo povezovanj v svojih lokalnih in regionalnih okoljih. Seveda si želijo biti vključeni tudi v ponudbo turističnih destinacij, v katerih živijo in delujejo, saj predstavlja prav turizem priložnost za odpiranje dobrih in uspešnih prodajnih poti.

Ena od obstoječih oblik povezovanja je Slovenski rokodelski festival, ki ga vsako leto organizirajo rokodelski centri, združeni v Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, pomemben skupni dogodek je tudi vseslovenska rokodelska razstava v Slovenj Gradcu.

Vsak rokodelski center v Sloveniji ima svoje rokodelske dogodke, kjer se poleg lokalnih rokodelcev predstavljajo tudi rokodelci z različnih koncev Slovenije. S povezovanjem v mednarodne mreže se mnogim rokodelcem šele odprejo prave priložnosti za poslovanje.

KONZORCIJ ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije združuje 9 rokodelskih centrov, ki na svojem območju organizirajo številna rokodelska izobraževanja, NPK, delavnice in tečaje. Poleg vzpodbujanja k večji kvaliteti rokodelskih izdelkov podpirajo tudi sodelovanje in združevanje rokodelcev na svojih dogodkih in na dogodkih povezanih s Slovenskim rokodelskim festivalom, ki ga pripravijo vsako leto.

Na spletni strani https://konzorcijrcs.weebly.com/ lahko spremljate prizadevanja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije za uresničitev NACIONALNEGA ZAVEZNIŠTVA ZA ROKODELSTVO, dokumenta, ki je podlaga za sistemsko izboljšanje in ureditev razmer na tem področju.

V Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije se povezujejo: